Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλ: 210 3248418
Φαξ: 210 3220406
E-mail: info@akas.gr


VIDEO: ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ


VIDEO: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑVIDEO: KONTRA CHANNEL 28/8/11 part A
VIDEO: KONTRA CHANNEL 28/8/11 part B
 

Τα Νέα μας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ

Αριθ. Εγκρισ. Καταστατικού Ν. Μ. 2695/72 - Ν. 1712/87 - Ν. 1746/88 Γραφεία: ΒΟΥΛΗΣ 16 - Τηλ. 210-3220.406 - 210-3248.418 - 10563  ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ.: 155

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ

Αγαπητέ Συνάδελφε,

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού του Σωματείου μας

παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της πρώτης ετησίας

Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ», η οποία θα 

γίνει την 27η Απριλίου 2012 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00 στα 

γραφεία της Α.Κ.Α. οδός Βουλής 16 - 2ος όροφος Σύνταγμα με θέ

ματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Διοικητικός και Διαχειριστικός απολογισμός έτους 2011

2. Έγκρισις ισολογισμού 2011 και Προϋπολογισμού 2012

3. Απαλλαγή της Διοικήσεως πάσης ευθύνης δια τα πεπραγμένα του έτους 2011

4. Ανακοινώσεις Προέδρου

Εν Αθήναις τη 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Γεν. Γραμματεύς ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

ΣΗΜ.: Δικαίωμα συμμετοχής στη Γεν. Συνέλευση έχουν άπαντα τα 

μέλη που έχουν εξοφλήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις των του έτους 

2011 προς την «ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ».

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα γίνει στον ίδιο χώρο 

και ώρα την επόμενη Παρασκευή 4 Μαΐου ώρα 12:00 και σε περί

πτωση μη απαρτίας πάλι, την επόμενη Παρασκευή 11 Μαΐου και 

ώρα 12:00.

Χωρίς να σταλούν νέες προσκλήσεις.   

  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ
  ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 596/1921
   
   

   
   

   
   

   

  Αδελφότητα Καφεπωλών Αθηνών